No. Daftar LGM
Nama Syarikat
Jumlah Rekod 4034

SelectNoNo Daftar LGMNama Syarikat
1 0093/2002(5)Power Solutions Sdn Bhd
2 0118/2003(1)Engineering Laboratory Electronics (M) Sdn Bhd
3 0129/2004Shahbah Enterprise
4 0134/2003Interscience Sdn Bhd
5 0174/2004Intania Sdn Bhd
6 0192/2004(5)Vision Media Supplies Sdn Bhd
7 0209/2003(4)Ampang Press Sdn Bhd
8 0304/2003(5)Research Audio Sdn Bhd
9 0567/2003(3)Angkasa Travel Service Sdn Bhd
10 0589/2004(5)Harta Maintenance Sdn Bhd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

               

 

Senarai Nama Syarikat Yang Telah Berdaftar

SELAMAT DATANG
UNIT PENTADBIRAN
LEMBAGA GETAH MALAYSIA
Senarai Syarikat
Kerja/Bekalan/Perkhidmatan
21/05/2018
Menu Utama
» Senarai Syarikat Yang Berdaftar
» Senarai Kontraktor
» Syarikat Disenarai Hitam
» Carian
» Cetak Bekalan
» Cetak Kerja