MANUAL PENGGUNA

1. Masukkan No. Kad Pengenalan sebagai ID pengguna serta Katalaluan dan klik Login. Reset untuk kosongkan semua ruang.
Bagi pengguna baru, sila klik pada pautan Daftar Pengguna Baru untuk mendaftar. Rujuk Rajah 1.1 dibawah.


Rajah 1.1

Jika terlupa kata laluan, klik pada  pautan Lupa Kata Laluan. Kata laluan akan terus dipaparkan pada ruang Kata Laluan Baru dengan warna kabur sekiranya Soalan Sekuriti mampu dijawab dengan betul berdasarkan maklumat yang dimasukkan semasa mendaftar pengguna baru. Rujuk Rajah 1.2 dibawah. Sebaliknya, kata laluan akan dihantar melalui e-mel sekiranya hanya No. Kad Pengenalan sahaja dimasukkan.


Rajah 1.2

2. Setelah Login, satu Menu yang mempunyai 6 pautan seperti Rajah 2.1 dibawah akan dipaparkan.


Rajah 2.1

i.     Klik Peti Masuk untuk melihat senarai mesej pesanan yang diterima. 
ii.    Klik Permohonan Baru untuk membuat permohonan.
iii.   Klik Kemaskini Maklumat untuk mengisi maklumat pemohon.
iv.   Klik Iklan Jawatan Kosong untuk menyemak jawatan yang ditawarkan.
v.    Klik Tukar Kata Laluan untuk membuat penukaran kata laluan.
vi.   Klik Hubungi Kami sekirannya pengguna mempunyai persoalan dan permasalahan dalam menggunakan aplikasi ini.

3. Untuk membuat permohonan jawatan, klik Permohonan Baru dan Terma Dan Syarat dipaparkan. Klik Setuju untuk meneruskan permohonan atau Kembali untuk ke Menu.

4. Setelah Terma Dan Syarat dipersetujui, satu halaman Senarai Kekosongan Jawatan yang ditawarkan akan dipaparkan.  Pemohon boleh memilih tidak melebihi daripada 3  jawatan yang berkelayakan dengan menanda (/) pada kotak Tanda di sebelah kanan. Rujuk Rajah 3.1 dibawah. Klik Simpan & Seterusnya jika telah membuat pilihan.


Rajah 3.1

5. Apabila selesai memilih jawatan, pemohon dikehendaki mengisi 10 jenis maklumat yang berkaitan dengan diri pemohon. Maklumat Peribadi mesti diisi terlebih dahulu sebelum pemohon dibenarkan untuk mengisi maklumat-maklumat yang lain. Ruang yang ditandakan dengan (*) merupakan ruang wajib diisi. Untuk ke borang seterusnya, pemohon boleh klik Simpan & Seterusnya ataupun klik pada tab-tab yang terdapat diatasnya. Rujuk Rajah 4.1 dibawah.


Rajah 4.1

i.      Tab Jawatan untuk melihat jawatan yang telah dipohon.
ii.     Tab Peribadi untuk mengisi semua butir-butir peribadi pemohon.
iii.    Tab Keluarga untuk mengisi butir-butir keluarga seperti maklumat bapa, ibu dan pasangan pemohon.
iv.    Tab Pendidikan untuk mengisi kelulusan sekolah & keputusan peperiksaan.
v.     Tab Pengajian Tinggi untuk mengisi kelulusan pengajian tinggi.
vi.    Tab Kemahiran untuk mengisi kemahiran bahasa, kebolehan menaip, trengkas dan memandu.
vii.   Tab Pengalaman Kerja untuk mengisi pekerjaan sekarang dan pengalaman/pekerjaan terdahulu.
viii.  Tab Kegiatan untuk mengisi kegiatan kokurikulum dan khidmat masyarakat serta kursus / seminar / bengkel yang dihadiri
ix.    Tab Kajian Selidik * untuk mengisi  penyelidikan dan penerbitan yang dihasilkan. (Untuk jawatan profesional sahaja)
x.     Tab Rujukan Diri untuk mengisi dua individu yang mengenali diri pemohon.
xi.    Tab Perakuan untuk menghuraikan tentang diri pemohon, membuat pengakuan dan senarai semak.

6. Klik Tambah untuk menambah subjek peperiksaan atau mana-mana maklumat lain yang mempunyai lebih dari satu rekod. Untuk memadam rekod, tandakan (/) pada kotak di sebelah kiri dan klik Padam. Rujuk Rajah 5.1 dibawah.


Rajah 5.1

7. Sekiranya semua maklumat telah diisi dan pengakuan pemohon telah dibuat pada tab Perakuan, pemohon boleh menghantar permohonan dengan klik Hantar Permohonan yang terletak di bawah borang perakuan.

PERINGATAN PENTING !
Permohonan Yang Telah Dihantar Tidak Boleh Dikemaskini Dan Anda Tidak Dibenarkan Untuk Membuat Permohonan Baru Sehingga Tawaran Jawatan Kosong Yang Baru Dikeluarkan Semula. Pastikan Anda Telah Menyemak Kesemua Maklumat Sebelum Menghantar Permohonan. Tekan OK Jika Bersetuju. Tekan CANCEL Untuk Pembatalan.

8. Setelah permohonan dihantar, satu Ringkasan Permohonan akan dipaparkan. Klik Cetak untuk mencetak ringkasan permohonan atau Klik Menu untuk kembali ke menu.

9. Pemohon juga boleh klik Peti Masuk pada Menu dan membuka Mesej Pesanan yang diterima untuk menyemak Ringkasan Permohonan pemohon yang telah dihantar samada yang terkini atau sebelum-sebelumnya.

Pengguna dinasihatkan supaya sentiasa menyemak Mesej Pesanan pada Peti Masuk untuk mengetahui status perkembangan permohonan yang telah dihantar.

10. Klik Logout untuk keluar dari aplikasi.

Best viewed on Internet Explorer 8 and above with the resolution setting of 1024 x 768
Copyright © Malaysian Rubber Board 2010. All Rights Reserved.