Form Login (STAF UPSM)
Nama Pengguna:
Kata Laluan:
Seksyen Khidmat Pekerja (SKP)


Fungsi Persaraan Anugerah Perubatan HRMIS Jadual Gaji

Kriteria Umum Pencalonan

Secara umumnya, pencalonan bagi anugerah Darjah Kebesaran, Bintang serta Pingat bagi Persekutuan dan Negeri-Negeri adalah tertakluk kepada kriteria-kriteria berikut:-
  1. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun (bagi penganugerahan yang paling rendah);
  2. Telah menunjukkan prestasi yang baik dengan memperoleh markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) sekurang-kurangnya 85% bagi tempoh 3 tahun (LNPT terkini);
  3. Bebas daripada sebarang aduan/ siasatan/ tindakan sama ada tatatertib/ BPR (termasuk telah mengisytiharkan harta terkini);
  4. Mendapat perakuan Ketua Jabatan/ Menteri (yang mana berkenaan);
  5. Dilahirkan atau pernah/ sedang berkhidmat di negeri yang berkenaan (bagi pencalonan peringkat negeri);
  6. Keutamaan hendaklah diberi kepada calon-calon yang belum menerima sebarang Darjah Kebesaran, Bintang atau Pingat tetapi telah banyak berbakti kepada negara; dan
  7. Kriteria-kriteria tambahan lain adalah seperti yang ditetapkan oleh Persekutuan, Wilayah Persekutuan dan Negeri-Negeri yang berkenaan.

Penerima Anugerah

Panduan Pencalonan Darjah Kebesaran, Bintang Serta Pingat Persekutuan Dan Negeri - Negeri

TahunAnugerah
2010

<bgsound src="Music/Aqua.mp3" autostart="true" loop="infinite">