Form Login (STAF UPSM)
Nama Pengguna:
Kata Laluan:

Mengenai UPSMObjektifCarta Organisasi
Objektif

Kursus-Kursus yang dianjurkan secara dalaman memperolehi penilaian keseluruhan sekurang-kurangnya 85% pada skala yang baik berdasarkan bilangan peserta yang memberi maklum balas dalam sesuatu kursus penilaian.

Visi

Untuk menjadi pusat pengurusan berkualiti sepenuhnya (TQM) yang diiktiraf dalam menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan berkesan kepada organisasi dan juga kepada industri getah amnya.

Misi

Untuk menyedia dan membekalkan tenaga kerja yang mahir, cekap dan terlatih yang bermotivasi tinggi dengan mengamalkan nilai-nilai positif bagi memenuhi kehendak organisasi.

<bgsound src="Music/Aqua.mp3" autostart="true" loop="infinite">