Course Schedule

Industrial Course (Kursus Perindustrian)
 BrochureDateDays/Mths
Latex Concentrate Processing
Pemprosesan Lateks Pekat
- 01 Mar 2016 -
03 Mar 2016
3
Latex Science and Technology
Sains dan Teknologi Lateks
- 20 Apr 2016 -
22 Apr 2016
3
Latex Science and Technology
Sains dan Teknologi Lateks
- 05 Oct 2016 -
07 Oct 2016
3
Latex Testing
Ujian Lateks
- 25 Jul 2016 -
28 Jul 2016
4
Moulding, Extrusion and Calendering
Pengacuanan, Penyemperitan dan Perkalenderan
- 20 Jul 2016 -
21 Jul 2016
2
Physical Testing of Rubber and Rubber products
Ujian Fizikal ke atas Getah dan Pelbagai Produk Getah
- 14 Mar 2016 -
15 Mar 2016
2
Rubber Compounding Ingredients, Mixing, Compounding and Mix Design
Bahan Penyebatian Getah, Pencampuran, Pengadunan dan Rekabentuk Adunan
- 16 Aug 2016 -
17 Aug 2016
2
Rubber in Engineering
Kejuruteraan Dalam Getah
- 24 Aug 2016 -
25 Aug 2016
2
Standard Malaysian Rubber (SMR) Processing and SMR testing
Pemprosesan SMR (Standard Malaysian Rubber)
- 05 Sep 2016 -
08 Sep 2016
4
Tyre Technology
Teknologi Tayar
- 19 Oct 2016 -
20 Oct 2016
2
Plantation Course (Kursus Perladangan)
 BrochureDateDays/Mths
Hevea Clones Identification
Pengenalpastian Klon Klon Getah
- 18 Feb 2016 -
19 Feb 2016
2
Hevea Clones Identification
Pengenalpastian Klon Klon Getah
- 17 Aug 2016 -
18 Aug 2016
2
Hevea Plantation Management
Pengurusan Ladang Getah
- 07 Mar 2016 -
18 Mar 2016
1
Hevea Plantation Management
Pengurusan Ladang Getah
- 01 Aug 2016 -
12 Aug 2016
1
Latex Harvesting Technology
Teknologi Penuaian Lateks
- 04 Apr 2016 -
08 Apr 2016
5
Latex Harvesting Technology
Teknologi Penuaian Lateks
- 25 Jul 2016 -
29 Jul 2016
5
Nursery Development and Production of High Quality Planting Materials
Pengeluaran Bahan Tanaman Getah Berkualiti
- 23 Feb 2016 -
25 Feb 2016
3
Nursery Development and Production of High Quality Planting Materials
Pengeluaran Bahan Tanaman Getah Berkualiti
- 22 Aug 2016 -
24 Aug 2016
3
Pests & Disease Control
Pengawalan Penyakit & Makhluk Perosak Getah
- 21 Mar 2016 -
22 Mar 2016
2
Ad-hoc Courses (Kursus Tanpa Jadual)
 BrochureDateDays/Mths
Topic and date of courses which are not stated as above are also offered as required by clients.
Tajuk dan tarikh kursus yang tidak dinyatakan juga boleh dilaksanakan mengikut keperluan dan permintaan klien.
- -
 
Attachment Training (Latihan Sandaran)
 BrochureDateDays/Mths
Certificate In Rubber Technology (18 Months)
Sijil Teknologi Getah (18 Bulan)
- 01 Aug 2016 -
28 Feb 2018
1
Training
Copyright©2007 Malaysian Rubber Board. Disclaimer | Privacy & Security Policy