Bahasa  English     A-  +A    Change Default Theme Change Blue Theme Change Orange Theme    Narrow Normal Wide  
 

Malaysian Rubber Exchange

Mengenai MRE

MALAYSIAN RUBBER EXCHANGE (MRE) adalah sebuah badan pengawalan dan penyeliaan yang ditubuhkan bagi tujuan mempromosi, membangun serta mengawal selia urusniaga dan perdagangan serta pengagihan dan pemasaran getah di Malaysia. MRE ditubuhkan pada tahun 1962 di bawah Akta Pasaran Getah Persekutuan Tanah Melayu (Perbadanan), 1962. Bermula Januari 1998 ia telah diletakkan di bawah Lembaga Getah Malaysia, selaras dengan Akta Lembaga Getah Malaysia, 1996.

Fungsi-Fungsi
 • membuat susunatur dan peraturan-peraturan bagi pengendalian perdagangan getah yang bersesuaian;
 • menggubal dan menguatkuasakan peraturan-peraturan dan terma-terma kontrak MRE;
 • menjadi pusat penimbangtara untuk menyelesaikan pertikaian perdagangan;
 • menyediakan kemudahan-kemudahan bagi kerjasama dalam semua hal berkaitan dengan perdagangan getah;
 • melindungi kepentingan ahli-ahli MRE, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang kecil dan peraturan-peraturan.
Keahlian

Untuk menjadi ahli, pemohon tertakluk kepada kewibawaan dan kedudukan kewangannya. Terdapat dua kategori keahlian, iaitu Ahli Biasa dan Ahli Bersekutu.

(a) Ahli Biasa merupakan mana-mana–
 1. yang namanya terdapat dalam Daftar sebelum 1 Januari 1998; atau
 2. yang menjalankan atau berniat untuk menjalankan perniagaan dalam perdagangan atau industri getah dalam dan dari tempat perniagaan di Malaysia dan–
  1. bagi individu, biasanya bermastautin di Malaysia, atau
  2. bagi perbadanan, diperbadankan di dan di daftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis Malaysia;

(b) Ahli Bersekutu terdiri daripada mereka yang ingin menjalankan kegiatan di luar Malaysia dan yang menjadi ahli mana-mana persatuan perdagangan getah, pasaran getah atau komoditi yang diiktirafkan atau lain-lain pertubuhan yang berkaitan dengan perdagangan getah di wilayahnya.

Yuran

Jumlah yang perlu dijelasakan oleh ahli-ahli adalah seperti berikut:

Kategori Yuran Masuk Yuran Tahunan
AHLI BIASA
Pengeluar, Broker, Peniaga dan Pengguna
RM500
RM500
AHLI BERSEKUTU
RM750
RM750

Maklumat lanjut mengenai permohonan Keahlian, boleh diperolehi dari Malaysian Rubber Exchange, Bahagian Ekonomi, Pelesenan dan Penguatkuasaan.

Maklumat Perhubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami seperti berikut:

Malaysian Rubber Exchange
Lembaga Getah Malaysia
Tingkat 4, Bangunan Getah Asli (Menara)
148 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Tel: (6) 03 9206 2092
Fax: (6) 03 2161 6586
Emel: mre@lgm.gov.my

 
UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          Bantuan